KURS - INSTRUKTOR STRZELECTWA (SPORTOWY, BOJOWY)

TERMINY DO WYBORU:

Dla osób NIEPOSIADAJĄCYCH uprawnień Prowadzącego Strzelanie kurs trwa 4 dni + 1 dzień praktyk w roli instruktora na strzelnicy

  • 27-28 lipca 2024 r. godz. 9:00-19:00 – Kurs Prowadzącego Strzelanie
  • 17-18 sierpnia 2024 r. godz. 9:30-18:00 – Kurs Instruktora Strzelectwa (sportowy , bojowy) 
  •  24-25 sierpnia 2024 r. godz. 9:00-19:00 – Kurs Prowadzącego Strzelanie
 
TERMINY DO WYBORU:

Dla osób POSIADAJĄCYCH uprawnienia Prowadzącego Strzelanie kurs trwa 2 dni + 1 dzień praktyk w roli instruktora na strzelnicy

 TERMINY :

  • 17-18 sierpnia 2024 r. godz. 9:00-18:00 – Kurs Instruktora Strzelectwa (sportowy , bojowy)
O SZKOLENIU:

Dla osób NIEPOSIADAJĄCYCH  uprawnienia Prowadzącego Strzelanie kurs trwa 4 dni + 1 dzień praktyk w roli instruktora w strzelnicy.

 

Dla osób posiadających uprawnienia Prowadzącego Strzelanie kurs trwa 2 dni + 1 dzień praktyk w roli instruktora w strzelnicy

m.in. dla Mundurowych ,Członków klubów strzeleckich, pasjonatów strzelectwa , również w ramach rekonwersji MON

 

Zapraszamy Osoby  chcące poszerzyć swoje kwalifikacje w zakresie strzelectwa , ubiegające się o pozwolenie na broń ( do celów  szkoleniowych , sportowych, kolekcjonerskich i ochrony osobistej). Żołnierzy Sił Zbrojnych RP, Kandydatów ubiegających się o przyjęcie w struktury Sił Zbrojnych ,  innych Służb Mundurowych .

UWAGA!     Uczestnicy szkolenia NIE MUSZĄ być członkami Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim  ani posiadać  patentu oraz licencji PZSS.

Organizator: Ośrodek Szkoleniowy AGVO (wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m.st. Warszawy pod nr 913 K)

Wszystkie zajęcia (wykłady i strzelania) organizowane są w jednym obiekcie.

W programie kursu instruktora strzelectwa uwzględnione jest szkolenie z zakresu strzelania sportowego i bojowego przy wykorzystaniu broni: bocznego i centralnego zapłonu : pistolety, pistolety maszynowe (broń samoczynna), karabinki i strzelby gładkolufowe  m.in. 110 strzałów – Kałasznikow, Beryl, Glock, PM98 Glauberyt, MP15, Mossberg.

Ukończenie kursu instruktora uprawnia do prowadzenia szkoleń strzeleckich z pojedynczą osobą bądź grupą osób na wszelkiego rodzaju strzelnicach, w jednostkach szkoleniowych podległych MON, MSWiA oraz wszelkich innych organizacjach oświatowych, szkołach i  klubach sportowych. 

Kończąc kurs instruktora strzelectwa otrzymujemy:

  • zaświadczenie MEN o ukończeniu kursu instruktora strzelectwa​
  • legitymację instruktora strzelectwa

Miejsce szkolenia: 

Strzelnica AGVO,

ul. Puławska 561,

02-844 Warszawa

e-mail: szkolenia@agvo.pl

Więcej informacji pod numerem tel.

  • (22) 499 63 58
  • +48 694 879 141​

AGVO  zapewnia doskonałą jakość realizowanych kursów uwzględniając komfort i wygodę uczestników. Wykłady  i zajęcia praktyczne odbywają się
w jednym obiekcie i realizowane są przez trenerów i instruktorów z ogromnym doświadczeniem. Dysponujemy w pełni wyposażoną salą wykładową, dwoma osiami strzeleckimi posiadającymi 12 stanowisk oraz wszelkim niezbędnym osprzętem potrzebnym do przeprowadzenia kursu. 

* Szczegółowe objaśnienia odnośnie wszystkich zawartych informacji można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@agvo.pl