KURS NA PATENT STRZELECKI

TERMINY:
 • 12.05.2024 r.
O szkoleniu:

Do kursu mogą przystąpić wyłącznie osoby będące członkami klubów sportowych o charakterze strzeleckim.

Zajęcia teoretyczne odbywają się dla całej grupy.
Udział we wszystkich wykładach jest obowiązkowy.
Zbiór omawianych przepisów zostanie do Państwa wysłany w wersji PDF po sobotnim kursie.

Podczas zajęć należy robić notatki, ponieważ omawiane kwestie znajdą się na późniejszym egzaminie.
Na zakończenie będziecie Państwo mieli możliwość rozwiązać przykładowe zestawy egzaminacyjne aby poznać formułę części teoretycznej egzaminu na patent.

Miejsce: strzelnica AGVO, ul. Puławska 561, 02-844 Warszawa

Szczegóły: biuro@iglica.waw.pl

Stowarzyszenie strzeleckie iglica

 

EGZAMINY:
 • 08.06.2024 (sobota) godz.: 09:00 Konkurencje: pistolet, karabin, strzelba

Egzamin obejmuje:

 • część teoretyczną: test jednokrotnego wyboru (10 pytań)
 • część praktyczną: pistolet (25m), karabin pneumatyczny (10m) oraz strzelba (10m – cel metalowy)

Objaśnienie:

 • Egzamin z pistoletu: pistolet bocznego zapłonu (Margolin/Hammerli)
 • Egzamin z karabinu: karabin pneumatyczny
 • Egzamin ze strzelby: strzelba gładkolufowa (cel-metalowy)

Warunki uczestnictwa w egzamine:

 • ukończone 18 lat
 • minimum miesięczny staż w klubie o charakterze strzeleckm zrzeszonym w PZSS
 • ukończony kurs na patent strzelecki
 • wypełnienie wniosku o nadanie patentu strzeleckego, który następnie należy dostarczyć do biura klubu macierzystego w celu podpisu przez kierownika (wniosek należy dostarczyć do klubu na min. 1 dzień przed egzaminem – dotyczy członków IGLICY)
 • zdobycie orzeczenia lekarza medycyny sportowej (lekarz będzie obecny w dniu egzamnu – 7:30-9:00)

UWAGA!

Zapisy na egzamin na patent strzelecki są możliwe wyłącznie poprzez portal informatyczny PZSS!*

Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem!

Logowanie do systemu:
Adres: portal.pzss.org.pl
Login: adres e-mail
Hasło: PESEL

* w raze wystąpienia problemów z logowanem prosimy o niezwłoczny kontakt: biuro@iglica.waw.pl