KURS PROWADZĄCY STRZELANIE

KURS - INSTRUKTOR STRZELECTWA

KURS: PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA TC3 (RANY POSTRZAŁOWE)

KURS NA PATENT STRZELECKI

KURSY DYNAMICZNE Z KARABINU I PISTOLETU

KURSY IPSC