KURS NA SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS KLASY III | PODNIESIENIE KLASY SĘDZIOWSKIEJ

Termin kursu :
  • wkrótce
O szkoleniu:

Zapraszamy do udziału w kursie na sędziego strzelectwa sportowego wszystkich tych którzy chcą nabyć uprawnienia sędziego klasy III, jak również osoby chcące podnieść aktualną klasę sędziowską.

 

Miejsce szkolenia: Strzelnica AGVO, ul. Puławska 561

 

Jest to dodatkowe uprawnienie podnoszące kwalifikację sportowe.

Osoby, które ukończą ten kurs będą miały możliwość sędziowania podczas zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie Strzeleckie Iglica w celu zdobywania punktów potrzebnych do podniesienia klasy sędziowskiej.

Kurs prowadzony jest zgodnie z programem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i kończy się egzaminem przeprowadzonym w dniu szkolenia.

 

Po zakończony kursie oraz zdaniu egzaminu końcowego (teoria i praktyka) otrzymujecie Państwo Licencję Sędziego Strzelectwa Sportowego klasy III w specjalnościach sędziowskich: PISTOLET, KARABIN, STRZELBA wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

 

 

Licencja uprawnia do pełnienia oficjalnych funkcji sędziowskich w charakterze asystenta podczas wszystkich zawodów strzeleckich na terenie kraju.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia,
  • wypełnienie zgłoszenia,
  • wypełnienie wniosku o wydanie licencji sędziego strzelectwa sportowego PZSS  i przesłanie podpisanego skanu na adres e-mail: biuro@iglica.waw.pl. Oryginał wydrukowany jednostronnie należy dostarczyć w dniu kursu,
  • dostarczenie w dniu kursu 1 zdjęcia podpisanego imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL na odwrocie (niezbędne do wydania licencji sędziowskiej),
  • dokonanie opłaty za kurs.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób.