Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

 

Niniejsza klauzula informacyjna jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1-4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 

Informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AGVO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 561, 02-844 Warszawa, tel. 22 499 63 58, e-mail: biuro at agvo dot pl

 

2.Celem zbierania danych jest realizacja usług strzeleckich, zapytań ofertowych i zamówień świadczonych w siedzibie firmy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna zgoda oraz niezbędność ich przetwarzania do wykonania usługi strzeleckiej, odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz realizacji zamówień (w tym: sprzedaż towaru, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, obsługi pytań dotyczących zamówień). 

Celem stosowania monitoringu wizyjnego w firmie AGVO Sp. z o o., w której świadczone są usługi jest zapobieganie kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku  oraz bezpieczeństwa wynikających z norm zachowania się w obiektach strzeleckich.

 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług i zamówień oraz odpowiedzi na zapytania ofertowe. Brak podania danych osobowych przez Pana/Panią uniemożliwia skorzystanie z usług oraz realizację zamówień i zapytań ofertowych.

 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa a dane zostaną udostępnione tylko w razie konieczności.

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 miesięcy.